Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår streamlines.no

Ved å bestille fra Streamlines.no, godtar du Streamlines’ generelle vilkår og betingelser, inkludert personvernerklæring. Kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Partene
Avtalens parter:
Selger er Streamlines AS, Vollsveien 179, 1359 Eiksmarka, info@streamlines.no, org. 926 293 354.
Kjøper er den personen som bestiller produktet.

Avtalen:
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt salgsbetingelser.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen på streamlines.no, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selger. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen på streamlines.no eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ansvarsfraskrivelse
Fra tid til annen kan det være informasjon på nettstedet som inneholder skrivefeil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relateres til produktbeskrivelser, priser og tilgjengelighet. Uten å begrense rettighetene som er gitt andre steder i disse vilkårene, forbeholder selskapene seg retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjon når som helst uten forvarsel (inkludert etter at Kjøper har sendt inn bestillingen). Streamlines har gjort sitt ytterste for å vise fargene på produktene så nøyaktig som mulig, men det kan imidlertid ikke garantere at dataskjermens visning av farger vil være nøyaktig.

All informasjon du gir til Streamlines via elektronisk post eller på annen måte, vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Ved å sende eller legge ut informasjon eller annet til dette nettstedet, godtar du at selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper kan bruke din informasjon eller materiale til ethvert formål, inkludert reproduksjon, overføring, publisering, kringkasting og innlegg. Streamlines og dets tilknyttede selskaper står fritt til å bruke ideer, konsepter eller kunnskap som finnes i slik informasjon til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av produkter ved hjelp av slik informasjon. Du samtykker i at ikke noe informasjon du sender inn på nettstedet vil krenke rettighetene til noen tredjepart, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern eller andre personlige eller eiendomsrettigheter. Kjøper står selv ansvarlig for innholdet i informasjon du sender til eller legger ut på nettstedet.

Bestilling
Kjøpers bestilling via streamlines.no garanterer ikke at bestillingen er godkjent. Streamlines kan kreve ytterligere informasjon om bestillingen hvis det mangler informasjon som kreves for å fullføre den. Streamlines vil anstrenge seg for å behandle bestillinger via Streamlines.no innen de tidsrammer som er angitt på det tidspunktet bestillingen legges inn, men kan ikke garantere at bestillinger vil bli behandlet innen en bestemt dato. Streamlines godtar ikke bestillinger fra forhandlere, grossister eller andre kunder som har til hensikt å videreselge varer på streamlines.no.

Gjeldende lov
Kjøper samtykker i at ethvert krav eller tvist du måtte ha mot Streamlines må løses av en domstol i Oslo, Norge.

Kjøp og levering
Streamlines AS er registrert i Brønnøysundregistrert (NO926293354), og opererer også utenfor Norge, i henhold til norsk lov.
Betaling vil bli gjennomført så snart bestillingen er godkjent på streamlines.no.  Alle priser som er oppgitt på streamlines.no er inkludert merverdigavgift. Streamlines.no har følgende betalingsløsninger:  PayPal, Klarna, Vipps eller kredittkort.

Alle bestillinger håndteres så snart som mulig og sendes med det beste tilgjengelige alternativet til ønsket adresse. Våre fraktpartnere er Bring og DHL. Produkter vil ikke bli sendt til Kjøper før produktet er betalt.

Risiko for produktet går over på kjøper når produktet er overtatt av kjøper i henhold til avtalen.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet  av produkter etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innbebærer at kjøperen uten grunn kan returnere produktet til selgeren selv om det ikke er noe mangel ved den og selv om den ikke er levert. Det er dessverre ikke mulig å angre kjøp av ski med monterte bindinger.
Produktet må være ubrukt for å angre kjøpet.

Defekte varer
Hvis produktet er defekt eller innehar mangel, må Kjøper varsle Selger om at han/hun ønsker å påberope seg mangelen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Varsel kan gis senest to år etter at kjøper overtok produktet. Løsning på defekte produkter kan være reparasjon eller erstatning, en prisreduksjon eller terminering av kjøpet.

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan Kjøper ta saken inn for Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet er tilgengelig på www.forbrukertilsynet.no.
Alle tvister skal løses i henhold til norsk lov, og ved å handle på streamlines.no aksepterer du at norsk lovgivning skal gjelde.

Hvis du har klager angående personvern, kan du sende en e-post til info@streamlines.no

Ta kontakt med oss på info@streamlines.no hvis du har spørsmål i forbindelse med disse vilkårene.

***

Innhold Streamlines.no
Kjøper/bruker kan laste ned materiale som vises på nettstedet kun for ikke-kommersiell, personlig bruk, forutsatt at du beholder all opphavsrett og andre proprietære merknader som finnes på materialet. Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre, gjenbruke, legge ut på nytt eller bruke innholdet på nettstedet til offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilder, lyd og video uten selskapets skriftlige tillatelse på forhånd. Du må legge til grunn at alt du ser eller leser på nettstedet er opphavsrettslig beskyttet av Streamlines AS eller dets lisensgivere med mindre annet er angitt, og kan ikke brukes unntatt som angitt i disse vilkårene uten skriftlig tillatelse fra selskapet.
Streamlines AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet.

Bilder av personer eller steder som vises på streamlines.no tilhører selskapet, og kan kun  brukes med tillatelse av selskapet. Bruk av disse bildene av deg, eller noen andre autorisert av deg, er forbudt med mindre det er spesifikt tillatt i disse vilkårene og betingelsene eller spesifikk tillatelse gitt andre steder på nettstedet. Enhver uautorisert bruk av bildene kan være i strid med lover om opphavsrett, varemerkelover, lover om personvern og publisitet, og kommunikasjonsforskrifter og vedtekter.

Varemerker, logo og tjenestemerker (samlet kalt “varemerker”) som vises på nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker for Streamlines og dets lisensgivere. Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi noen lisens eller rett til å bruke varemerker som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Streamlines eller en slik tredjepart som kan eie varemerker som vises på nettstedet. Et misbruk av varemerkene som vises på nettstedet, eller annet innhold på nettstedet, unntatt som angitt i disse vilkårene, er strengt forbudt. Selskapet vil aktivt håndheve sine immaterielle rettigheter inkludert vurdering av straffeforfølgelse.

Tredjeparts nettsteder
Streamlines støtter ikke innholdet på tredjeparts nettsteder. Streamlines er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparts nettsteder, nettsteder innrammet på et tredjeparts nettsted eller tredjepartsannonser, og gir ingen garantier for innholdet eller nøyaktigheten. Kjøpers bruk av tredjeparts nettsteder er på egen risiko og underlagt vilkårene og betingelsene for bruk for slike nettsteder.

Language: